BLUE DIAMOND AND BLUE DIAMOND SIGNATURE HOTEL


Điều kiện và Điều khoản
Khi thực hiện đặt phòng khách sạn, Quý Khách cần phải thỏa mãn những điều kiện sau:
1. Độ tuổi: Quý Khách phải từ 18 tuổi trở lên mới được phép tham gia đặt phòng trên trang web.
2. Thanh toán:
Quý Khách thanh toán tiền đặt phòng bằng thẻ tín dụng. Tại thời điểm Quý Khách đồng ý thanh toán tiền đặt phòng bằng thẻ của mình. Tổng chi phí sẽ được thông báo tại trang đặt phòng trước khi Quý Khách nhấn nút “Thanh Toán”. Dựa trên loại tiền tệ và quốc gia phát hành thẻ của Quý Khách, nhà cung cấp thẻ sẽ tính thêm chi phí tỉ giá và các mức phí khác.
3. Xác nhận thông tin đặt phòng:
Những thông tin đặt phòng sẽ được xác nhận lần cuối cùng khi chúng tôi gửi email cho Quý Khách để xác nhận thông tin đặt phòng.
4. Thực hiện thay đổi cho thông tin đặt phòng:
Nếu Quý Khách muốn thay đổi thông tin đặt phòng, vui lòng liên hệ Bộ Phận Kinh Doanh qua số điện thoại (08) 3823 6168. Chúng tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ Quý Khách một cách tốt nhất, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo mọi yêu cầu thay đổi sẽ được thực hiện. Xin xem những thông tin ghi chú sau:
Những phòng đặt trong một thời điểm cụ thể, hoặc những loại phòng được đặt ở dạng đảm bảo là không thể hủy hoặc thay đổi, và những thông tin này được thể hiện trên trang đặt phòng hoặc chi tiết phòng, quý vị nên xem thông tin này trước khi thực hiện việc đặt phòng. Tuy nhiên, ở một số trường hợp chúng tôi cũng áp dụng 1 phí charge cho các yêu cầu thay đổi đặt phòng/thông tin hủy phòng.
Nếu việc thực hiện hủy phòng không thành công hoặc Quý Khách không thực hiện việc nhận phòng (check-in) đúng thời hạn so với đơn đặt phòng, Quý Khách sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí cho đơn đặt phòng đó.
5. Những yêu cầu đăng ký:
Chúng tôi không cung cấp thông tin chi tiết thẻ tín dụng của Quý Khách cho bất kỳ bên thứ ba nào và Quý Khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin có trên thẻ và chữ ký chủ thẻ tương ứng cho mục đích bảo đảm về các khoản phí phát sinh, nếu có. Người đăng ký phải từ 18 tuổi, để xác nhận thông tin khách hàng, nhân viên khách sạn sẽ yêu cầu trình giấy CMND hoặc hộ chiếu (passport) để đảm bảo thông tin khi đặt phòng là chính xác.
Ngoài ra, để hạn chế việc sử dụng thẻ tín dụng giả mạo, Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu Quý Khách bổ sung giấy CMND hoặc hộ chiếu (passport) khi đặt phòng để xác nhận chủ thẻ. Một bản lưu của thẻ tín dụng / CMND hoặc hộ chiếu (passport) của Quý Khách cũng có thể được giữ lại với mục đích loại trừ thẻ giả mạo, xác nhận nơi cấp thẻ tín dụng, trong trường hợp xảy ra sự cố.
6. Thông tin trang web:
Chúng tôi nỗ lực cam kết tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin hiển thị trên trang web bất kỳ thời điểm nào mà không phải báo trước.
7. Mức độ công bằng:
Chúng tôi luôn mong muốn giải quyết những đề xuất hoặc thắc mắc một cách nhanh chóng và công bằng nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Phận Kinh Doanh:
- Địa chỉ: 48-50 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại (08) 3823 6168, hoặc gửi qua địa chỉ email services@bluediamondhotel.com.vn
8. Bản quyền:
Những hình ảnh và nội dung trên www.bluediamondhotel.com.vn là không được phép sao chép hoặc được sử dụng lại với bất kỳ phiên bản nào khác mà chỉ được sử dụng trên trang web của chúng tôi.
9. Điều khoản chung:
Tất cả những điều khoản và điều kiện được công nhận bởi pháp luật Việt Nam Thông tin chi tiết của chúng tôi về cách thức xử lý thông tin cá nhân xin Quý Khách tham khảo Chính sách riêng tư.


Chính sách riêng tư
Chúng tôi cam kết tuân thủ việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân mà Quý Khách cung cấp. Thông tin cá nhân có thể là tên, địa chỉ, điện thoại hoặc điạ chỉ email.
Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi qua địa chỉ email services@bluediamondhotel.com.vn hoặc gửi đến 48-50 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chúng tôi chỉ lưu lại thông tin cá nhân và những thông khác cần để trao đổi thông tin với Quý Khách và để trả lời và yêu cầu cho dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi không tiết lộ thông tin đặt phòng cho bất kỳ ai.
Với nỗ lực duy trì dịch vụ của chúng tôi đơn giản tối đa, chúng tôi không tạo, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin của khách hàng ngoài mục đích gửi các thông tin ưu đãi.
Chúng tôi lưu thông tin cá nhân khi đặt phòng. Chúng tôi lưu họ tên , địa chỉ email và số điện thoại mỗi lần Quý Khách đặt phòng đồng thời thu thập thông tin thẻ tín dụng , loại thẻ , số bảo mật , tên chủ thẻ , hạn sử dụng thẻ để thanh toán khoản phí thuê phòng.
Chúng tôi cũng lưu thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ email và số điện thoại khi bạn gửi thông tin hoặc đề nghị , phản hồi và yêu cầu đặt phòng
Những thông tin khác mà chúng tôi sẽ lưu khi Quý Khách mua sản phẩm và dịch vụ. Thông tin được lưu khi bạn khi bạn mua dịch vụ của chúng tôi để tính phí cho thẻ tín dụng và gửi xác nhận đặt phòng. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý Khách về đặt phòng của Quý Khách cùng với những khyến mãi có liên quan từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể liên lạc với Quý Khách cho mục đích khảo sát phục vụ khách hàng, hoặc mục đích đổi hoặc huỷ đơn đặt phòng của Quý Khách.
Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email và hoặc số điện thoại để liên hệ với Quý Khách khi Quý Khách gửi những câu hỏi hay đề xuất để giải đáp những thắc mắc và yêu cầu.
Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về đặt phòng của khách hàng cho bất cứ ai ngoại trừ những nghĩa vụ về luật pháp. Chúng tôi sẽ phải tuân thục luật pháp khi phải tiết lộ thông tin mà Quý Khách cung cấp cho chúng tôi với mục đích chứng minh các sản phẩm hay dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin các cá nhân gây hại cho chúng tôi (ví dụ khách hàng giả mạo) hoặc sở hữu những hành vi đe doạ người khác.
Nếu bất kỳ thời gian nào Quý Khách thay đổi thông tin cá nhân đã cung cấp khi đặt phòng, xin liên lạc với chúng tôi.
Để đảm bảo độ tin cậy thông tin cá nhân, chúng tôi sử dụng những kỹ thuật bảo mật và quy trình chuẩn được xem xét và cập nhật thường xuyên.


Chính sách bảo mật
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin thẻ tín dụng của Quý Khách.
Quý Khách nhấn vào nút “Đặt Phòng” chúng tôi sẽ sử dụng kỹ thuật Thawte SSL Web Server Wildcard Certificates để mã hoá kết nối thẻ của Quý Khách với hệ thống thanh toán. Quý Khách sẽ được thông báo bằng biểu tượng khóa ở header hay footer của trình duyệt. Công Nghệ bảo mật đảm bảo bất kỳ thông tin nào được cung cấp sẽ được mã hóa trước khi nó được gửi đi. Dữ liệu đã mã hoá này sẽ không thể đọc được bởi bên thứ ba khi được truyền qua Internet.
Chúng tôi không thực hiện truyền dữ liệu thẻ tín dụng qua Internet cho đến khi Quý Khách thực hiện đặt phòng thành công, chúng tôi không chia sẻ thông tin cho bất kỳ ai, thậm chí những nơi mà Quý Khách đã thực hiện đặt phòng.
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ chúng tôi nếu Quý Khách muốn biết bất kỳ thông tin nào về việc bảo vệ thông tin cá nhân. Hoặc Quý Khách có thể đọc thêm chính sách riêng tư .

BLUE DIAMOND AND BLUE DIAMOND SIGNATURE HOTEL


Terms and Conditions
When you make a booking with us, the following terms and conditions will apply:
1. Age:
You must be at least 18 years of age to make a booking on our site.
2. Payment:
You must make payment for accommodation booked on the site by credit card. At the time of booking you agree to make payment via a debit to your credit card. The amount debited will be the amount shown on our booking page prior to you clicking the "Payment" button on that page. Depending on your credit card's currency and the country in which your card was issued, your credit card provider may impose foreign exchange fees and other fees.
3. Booking Confirmation:
Bookings are only finalized when we send you a final booking confirmation via email.
4. Changes to Bookings:
If you want to change any details of your booking, you must contact our Sales Department. We will do our best to assist you, but cannot guarantee that changes can be made. Please note that:
Bookings in certain time periods, or for certain room types cannot be cancelled or changed; and we may permit cancellations or changes but this may involve a charge.
If you fail to cancel a booking or in case of No-Show, you will be charged for up to the full amount of the booking made.
5. Requirements upon Check-in:
We do not provide your credit card details to any third party and as such you will be required to provide a credit card imprint or equivalent at check-in to cover incidental charges.
The person registering at check-in must be at least 18 years of age.
In addition, to eliminate identity fraud, we may ask you to provide photo ID at check-in to ensure that your identity matches the booking identity. A record and/or copy of this photo ID may be retained to minimize the risk of fraudulent credit card usage and for verification purposes with your credit card provider in the event of disputation.
6. Site Information:
We make every effort to ensure all information displayed on our site is accurate. We reserve the right to change information displayed on our site at any time without notice to you.
7. Fairness:
We always try to settle any issues or complaints quickly and fairly. Any correspondence should be sent to Sales Department, [48-50 Thu Khoa Huan Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam], or by facsimile [+84 8 3823 6165], or by email to services@bluediamondhotel.com.vn .
8. Copyright:
Images and content on the www.bluediamondhotel.com.vn site may not be copied, saved or used in any format other than as incidental to your permitted use of the site.
9. General:
These terms and conditions are governed by the laws of Vietnam. For information on how we deal with your personal information please refer to our privacy policy.


Privacy Policy
We are committed to protecting the privacy and security of any personally identifiable information ("Personal Information") you provide us. Personal Information includes information that can be linked to a specific individual, such as name, address, phone number, or email address.
In an effort to keep our service as simple and easy as possible we do not create, use or store profiles of our customers. We only record Personal Information and other information that we reasonably require to do business with you and for the purpose of responding to and fulfilling your requests for our products and services. We specifically describe what information is required in order to provide you with the product or service you request.
We do not disclose any information about customer bookings to anyone to enable bookings to be fulfilled.
To ensure the confidentiality of your Personal Information, we use leading security technology and procedures that are regularly reviewed and updated.
We collect Personal Information when you make a booking. We collect your full name, email address and phone number each time you make a booking with us. For bookings paid by credit card, we will also collect the credit card information, including card number, card type, security number, cardholder name and expiry date to pay for accommodation fee.
We collect Personal Information such as your full name, email address and/or telephone number and feedback whenever you submit an enquiry or suggestion, provide feedback or comments or request assistance with a booking.
We use your Personal Information only for the purpose of responding to and fulfilling your requests for our products and services. Information collected may be used to purchase our products or services. Information collected when you purchase from us is used to charge your credit card (if applicable) and send you booking confirmation electronically. We may also contact you about your stay for customer service and feedback purposes or to make any changes or cancellations to your booking.
We will use your email address and/or telephone number to contact you when you submit a question or suggestion.
We do not disclose any information about customer bookings to anyone except required from Legal obligations. We may be required by law to disclose information you provide us with for the purposes of obtaining products or services. We may also disclose information against someone who poses a threat to our interests (such as customer fraud) or whose activities could cause harm to others.
If at any time you would like to alter the Personal Information you provided us in your booking, please contact us.
To ensure the confidentiality of your Personal Information, we use leading security technology and procedures that are regularly reviewed and updated.


Security Policy
As soon as you click the "Book Reservation" button, we use industry standard thawte SSL Web Server Wildcard Certificates to connect you to our secure payment page. You'll notice a padlock symbol appear in the header or footer of your browser. This scrambled data can't be read as it travels across the Internet.
We don't transmit your credit card details over the Internet again once your booking is complete, and we don't share them with anyone else - not even the property you have booked.
Contact us if you'd like any more information about how we protect your personal information, or you can read our Privacy Policy.
Hotline: +84 8 38 271 278
Hotline: +84 8 38 236 167